Praktijk van Noesja Kosters

Homeopathie voor dieren

Dierhomeopathische consulten op afstand mogelijk

De homeopathische behandelingen voor uw dier blijven ten tijde van de Coronacrisis mogelijk. Het consult kan telefonisch of via Skype/Facetime plaatsvinden en doet niets af aan de behandeling van uw dier.

Hoe werkt homeopathie?

Als je een wondje aan je vinger hebt, zal dit – als je gezond bent – vanzelf herstellen; dit heet het zelfherstellend vermogen. Homeopathie is een geneeswijze waarbij dit zelfherstellend vermogen op natuurlijke wijze wordt gestimuleerd. De mens of het dier aan wie homeopathische middelen worden toegediend, krijgt hierdoor een prikkel tot dit zelfherstel. Met behulp van homeopathie kan een snel, doelmatig, maar tegelijk zachtzinnig herstel worden gerealiseerd.

In welke situaties kan homeopathie behulpzaam/ondersteunend zijn bij dieren?

Homeopathie kan bij de meest uiteenlopende klachten op fysiek/functioneel en mentaal/emotioneel gebied worden ingezet, zowel in acute situaties als bij klachten die al langer bestaan. Denk hierbij aan gedragsklachten na schrik of verdriet. Maar ook aan acute en/of chronisch lichamelijke klachten, eventueel in combinatie met een behandeling door de dierenarts.

Om een aantal voorbeelden te noemen:

 • Huidklachten
 • Spijsverteringsklachten (denk bijv. aan diarree)
 • Oorontsteking
 • Hoefbevangenheid
 • Gewrichtsklachten
 • Ouder wordend dier (zowel lichamelijk als geestelijk)
 • Auto-immuunziekten
 • Allergieën, atopische huidproblemen, jeuk
 • Hormonale klachten (schijnzwangerschap, hengstig e.d.
 • Begeleiden van dracht en bevalling
 • Traumatische gebeurtenis (ongeval, operatie, verhuizing, pensionverblijf, overlijden van maatje of eigenaar)
 • Overgevoeligheid (zowel fysiek als mentaal) wat zich kan uiten in klachten van de huid, het immuunsysteem en de spijsvertering. Bij mentale overgevoeligheid uit zich dit in bijv. hypergedrag (reageren op elke prikkel en het niet meer echt tot rust kunnen komen), maar ook depressiviteit (waarbij het dier ‘te’ rustig is)
 • Begeleiden van een opgroeiende pup, ook als er nog geen klachten zijn, maar vanuit het ras wel veel ziekten bekend zijn. Als we het opgroeien van de pup homeopathisch begeleiden dan ondersteunt dit het groeiproces van de pup en zal de weerstand tegen ziekten hoger zijn (dan als hij de homeopathische begeleiding niet had gehad)
 • Vaccinatiebegeleiding (voorafgaand of na vaccinatie bij de dierenarts) of homeopathische profylaxe

Ik werk in de behandeling/begeleiding met homeopathische middelen, maar ook met Spagyrische middelen, Schüssler celzouten en Bach bloesem remedies.

1e homeopathisch consult en vervolgconsulten

1e consult
Duur: ongeveer 1,5 uur
Locatie: het 1e consult vindt bij voorkeur bij het dier thuis plaats of bij mij in de praktijk, maar indien dit niet mogelijk is dan kan het 1e consult ook telefonisch (of via Facetime of Skype) plaatsvinden. Dit gebeurt in overleg.
Tijdens het 1e consult wordt het hele dier besproken, incl. de vooraf ingevulde vragenlijst, om een zo goed mogelijk beeld van uw dier en zijn klachten te krijgen. Na het consult werk ik dit uit en worden de homeopathische middelen uitgezocht. Vervolgens worden de middelen aan u opgestuurd. Zodra de middelen bij u in huis zijn dan hebben we een telefonische afspraak om het homeopathisch voorschrift en de middelen te bespreken. Na 14 dagen (eerder indien noodzakelijk) vindt er een telefonische update plaats om te kijken hoe het gaat. Na ongeveer 6-8 weken vindt het eerste vervolgconsult plaats (afhankelijk van de klacht van het dier).

Vervolgconsult
Duur: 45 minuten tot 1 uur
Locatie: kan plaats vinden bij het dier thuis, in mijn praktijk of telefonisch (of Facetime of Skype). Dit gebeurt in overleg.
We bespreken de voortgang van het dier. Aan de hand van de bevindingen worden vervolg middelen en/of nieuwe middelen na het consult opgestuurd. Indien noodzakelijk kan er tussen consulten in telefonisch contact zijn (bij vragen of als er iets niet goed gaat). Ook is het mogelijk dat er tussendoor nog iets in de middelen wijzigt (omdat een klacht misschien is veranderd of het dier laat een nieuwe klacht zien). Vervolgconsulten vinden vervolgens gemiddeld genomen elke 3-4 maanden plaats (afhankelijk van de klacht van het dier).

Homeopathie en de reguliere geneeskunde

Wettelijk is geregeld dat alleen dierenartsen dieren mogen behandelen. Dit houdt in dat homeopaten geen medische diagnose mogen stellen. In de regel is het dier met lichamelijke klachten die in de homeopathische praktijk komt al bij een dierenarts geweest voor behandeling. Dat betekent dat er dan al een diagnose is gesteld. Een homeopaat kijkt eerder naar dat wat het dier laat zien aan klachten, zonder een diagnose te hoeven stellen. Homeopathie is gericht op het stimuleren van het zelfherstellend vermogen van mens en dier en is daarmee niet vergelijkbaar met een behandeling zoals deze wordt uitgevoerd door een dierenarts. Het stimuleren van het zelfherstellend vermogen met behulp van homeopathische middelen sluit behandeling door een dierenarts niet uit, maar kan zo nodig prima naast een dergelijke behandeling (ook naast reguliere medicatie) werkzaam zijn.

Voorbeeld samenwerking dierenarts en dierenhomeopaat

Na een ongeluk wordt een gebroken poot operatief door een dierenarts gezet. Hierdoor kunnen de breukdelen weer correct aan elkaar groeien. Met behulp van homeopathische middelen wordt het herstelvermogen geactiveerd, wat het aan elkaar groeien van het botweefsel stimuleert. In de regel wordt hierdoor het genezingsproces bekort en de kans op complicaties verminderd. Maar ook de schrik of trauma van het ongeval wordt meegenomen in de behandeling zodat het dier er geen blijvend psychisch trauma aan overhoudt.

Voorbeeld gebruik reguliere (pijn)medicatie en homeopathische middelen

Als een dier bijv. pijnmedicatie van de dierenarts krijgt, dan kan hij deze ‘gewoon’ naast de homeopathische middelen blijven gebruiken en de pijnmedicatie evt. (als dit mogelijk is) heel rustig afbouwen. Zo kan je homeopathisch dus onderliggend al iets aan de klacht doen, waarbij de reguliere medicatie zijn pijnstillende werking nog doet. Ik heb al meerdere malen in een homeopathische behandeling gezien dat een eigenaar verbetering bij het dier opmerkt en dan de pijnmedicatie afbouwt (in overleg met de dierenarts) en dat dit goed gaat en het dier geen pijn heeft. Als we te maken hebben met een oud ziek dier dat pijn heeft, dan kan de reguliere pijnmedicatie blijvend naast de homeopathische behandeling gegeven worden en hoeft dit zeker niet afgebouwd te worden. De homeopathische behandeling wordt dan vooral op kwaliteit van leven ingezet.

Bioresonantie therapie en homeopathisch consult

Voor dieren is het in mijn praktijk mogelijk om de bioresonantie behandeling en een homeopathisch consult te combineren. Ik vind het een enorme meerwaarde hebben om bij een 1e consult (voor homeopathie) het dier met de bioresonantie te testen. Zo zien we (u als eigenaar en ik als therapeut) heel precies wat er bij het dier speelt en waar het dier wel/niet op reageert.

Informatie (PDF)

Hoe werkt homeopathie

Wat houdt een homeopathisch consult in

Waarom wordt er binnen de homeopathie bij de homeopathische middelen met schudslagen gewerkt en waarom is dit nodig