Klachtenregeling

Klachtenregeling

Uiteraard is het de bedoeling om samen een klacht te bespreken en samen tot een goede en gewenste uitkomst te komen. Mocht dit om één of andere reden toch niet lukken dan kunt u een klacht indienen bij de beroepsvereniging BCND. U kunt de klachtenregeling vinden op de website van het BCND en onderaan op deze pagina.

De praktijk Homeopathie en therapie voor dieren wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hieronder vindt u (in PDF) de klachtenregeling:

Klachtenregeling BCND