Homeopathie voor dieren

Hoe werkt homeopathie?

Als je een wondje aan je vinger hebt, zal dit – als je gezond bent – vanzelf herstellen; dit heet het zelfherstellend vermogen. Homeopathie is een geneeswijze waarbij dit zelfherstellend vermogen op natuurlijke wijze wordt gestimuleerd.
De mens of het dier aan wie homeopathische middelen worden toegediend, krijgt hierdoor een prikkel tot dit zelfherstel. Met behulp van homeopathie kan een snel, doelmatig, maar tegelijk zachtzinnig herstel worden gerealiseerd.

Voor meer informatie zie de uitleg Hoe werkt homeopathie

In welke situaties kan homeopathie behulpzaam/ondersteunend zijn bij dieren?

Homeopathie kan bij de meest uiteenlopende klachten op fysiek/functioneel en mentaal/emotioneel gebied worden ingezet, zowel in acute situaties als bij klachten die al langer bestaan. Denk hierbij aan gedragsklachten na schrik of verdriet. Maar ook aan acute en/of chronisch lichamelijke klachten, eventueel in combinatie met een behandeling door de dierenarts.

Om een aantal voorbeelden te noemen:

 • Huidklachten
 • Spijsverteringsklachten (denk bijv. aan diarree)
 • Oorontsteking
 • Hoefbevangenheid
 • Gewrichtsklachten
 • Ouder wordend dier (zowel lichamelijk als geestelijk)
 • Auto-immuunziekten
 • Allergieën, atopische huidproblemen, jeuk
 • Hormonale klachten (schijnzwangerschap, hengstig e.d.
 • Begeleiden van dracht en bevalling
 • Traumatische gebeurtenis (ongeval, operatie, verhuizing, pensionverblijf, overlijden van maatje of eigenaar)
 • Overgevoeligheid (zowel fysiek als mentaal) wat zich kan uiten in klachten van de huid, het immuunsysteem en de spijsvertering. Bij mentale overgevoeligheid uit zich dit in bijv. hypergedrag (reageren op elke prikkel en het niet meer echt tot rust kunnen komen), maar ook depressiviteit (waarbij het dier ‘te’ rustig is)
 • Begeleiden van een opgroeiende pup, ook als er nog geen klachten zijn, maar vanuit het ras wel veel ziekten bekend zijn. Als we het opgroeien van de pup homeopathisch begeleiden dan ondersteunt dit het groeiproces van de pup en zal de weerstand tegen ziekten hoger zijn (dan als hij de homeopathische begeleiding niet had gehad)
 • Vaccinatiebegeleiding (voorafgaand of na vaccinatie bij de dierenarts) of homeopathische profylaxe

Homeopathie en de dierenarts

Wettelijk is geregeld dat alleen dierenartsen dieren mogen behandelen. Dit houdt in dat homeopaten geen medische diagnose mogen stellen. In de regel is het dier met lichamelijke klachten die in de homeopathische praktijk komt al bij een dierenarts geweest voor behandeling. Dat betekent dat er dan al een diagnose is gesteld.
Een homeopaat kijkt eerder naar dat wat het dier laat zien aan klachten, zonder een diagnose te hoeven stellen.
Homeopathie is gericht op het stimuleren van het zelfherstellend vermogen van mens en dier en is daarmee niet vergelijkbaar met een behandeling zoals deze wordt uitgevoerd door een dierenarts.
Het stimuleren van het zelfherstellend vermogen met behulp van homeopathische middelen sluit behandeling door een dierenarts niet uit, maar kan zo nodig prima naast een dergelijke behandeling (ook naast reguliere medicatie) werkzaam zijn.

Voorbeeld gebruik reguliere (pijn)medicatie en homeopathische middelen

Als een dier bijv. pijnmedicatie van de dierenarts krijgt, dan kan hij deze ‘gewoon’ naast de homeopathische middelen blijven gebruiken en de pijnmedicatie evt. (als dit mogelijk is) heel rustig afbouwen. Zo kan je homeopathisch dus onderliggend al iets aan de klacht doen, waarbij de reguliere medicatie zijn pijnstillende werking nog doet. Ik heb al meerdere malen in een homeopathische behandeling gezien dat een eigenaar verbetering bij het dier opmerkt en dan de pijnmedicatie afbouwt (in overleg met de dierenarts) en dat dit goed gaat en het dier geen pijn heeft.
Als we te maken hebben met een oud ziek dier dat pijn heeft, dan kan de reguliere pijnmedicatie blijvend naast de homeopathische behandeling gegeven worden en hoeft dit zeker niet afgebouwd te worden. De homeopathische behandeling wordt dan vooral op kwaliteit van leven ingezet. Het is niet de bedoeling dat een dier pijn heeft. 

Voorbeeld samenwerking dierenarts en dierenhomeopaat

Na een ongeluk wordt een gebroken poot operatief door een dierenarts gezet. Hierdoor kunnen de breukdelen weer correct aan elkaar groeien. Met behulp van homeopathische middelen wordt het herstelvermogen geactiveerd, wat het aan elkaar groeien van het botweefsel stimuleert. In de regel wordt hierdoor het genezingsproces bekort en de kans op complicaties verminderd. Maar ook de schrik of trauma van het ongeval wordt meegenomen in de behandeling zodat het dier er geen blijvend psychisch trauma aan overhoudt.

Informatie

Wat houdt een homeopathisch consult in

Heeft u nog vragen naar aanleiding van de informatie op de website dan kunt u contact met mij opnemen. Voor de contactgegevens verwijs ik u naar de pagina ‘Informatie praktijk‘.